BORANG KEMASKINI MAKLUMAT E-MEL DAN NO. TELEFON
PEMILIK HARTA DI KAWASAN
MAJLIS BANDARAYA IPOH

Contoh No Akaun : T010123456-01
Nama Pemilik
Alamat Harta Emel
No.Telefon
     
KEMASKINI MAKLUMAT SEDIA ADA
 
* Emel * No. Telefon
       
Saya dengan ini bersetuju untuk menerima Bil Cukai Taksiran Majlis Bandaraya Ipoh melalui e-mel yang didaftarkan di atas. Saya juga faham dan jelas bahawa, Majlis Bandaraya Ipoh tidak akan menghantar bil bercetak kepada saya sekiranya saya bersetuju untuk menerima Bil Cukai Taksiran saya melalui e-mel.

HAKCIPTA JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, MAJLIS BANDARAYA IPOH, 2020.